top of page

Consult

Een eerste intake bij Praktijk MetaHealth duurt meestal  1,5 uur. Dit is merendeels afhankelijk van de zorgvraag. Eventuele vervolgconsulten duren dan 1/2  tot 1 uur. Het aantal consulten is natuurlijk afhankelijk van de aard van de klachten , maar zullen altijd in overleg met u als cliënt worden afgestemd en ingepland. Kosten van eventuele vitamines, voedingssupplementen  zijn niet inbegrepen, alsmede eventuele laboratoriumkosten voor bijvoorbeeld bloedonderzoek of darmonderzoek.

WERKWIJZE

1.      Vragenlijst

Voor het intakegesprek krijgt u per mail een intakeformulier (vragenlijst) toegestuurd. Deze vult u thuis in, en stuurt u uiterlijk drie dagen voor het intakegesprek op.  

2.     Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek brengen we samen jouw situatie in kaart en leer ik graag de persoon achter de klachten kennen. Hierbij maak ik gebruik van het vooraf ingevulde intakeformulier en een uitgebreide anamnese. Indien nodig maak ik gebruik van bloed- of darmonderzoek.

3.     Oorzaak van klacht(en) achterhalen

Door het verzamelen van de juiste informatie krijg ik een goed beeld van de werking van jouw spijsvertering, hormoonhuishouding en metabole flexibiliteit. Dan breng ik uw klachten in kaart. Vervolgens leg ik u uit welk werkingsmechanisme aandacht nodig heeft en hoe uw klacht(en) worden veroorzaakt.

4.    Behandelplan opstellen

Als het helder is wat de klacht(en) veroorzaakt, stellen we samen een behandelplan op. Ik hou zoveel mogelijk rekening met uw leefsituatie. 

TARIEVENLIJST

Orthomoleculaire consult:

vinkjeR.png

INTAKE             90 minuten            €  95,-

vinkjeR.png

CONSULT         60 minuten             €  65,50

vinkjeR.png

CONSULT         30 minuten             €  42,50

Annuleren of verzetten van consulten kan tot 24 uur tot aan de afspraak.

Praktijk MetaHealth is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG. Consulten worden (gedeeltelijk) vergoed door verschillende zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. Een factuur voor orthomoleculair geneeskundig consult valt niet binnen het eigen risico van de basis zorgverzekering.

Doe de zorgvergoeding check om te kijken of jouw verzekering hier onder valt.

Werkwijze
Tarieven
Vergoeding
bottom of page